Geowłóknina igłowana, funkcja WZMACNIAJąCA i STABILIZUJąCA, FILTRACYJNA, SYSTEMY DRENARSKIE, CHODNIKI, BIEŻNIE

Geowłóknina igłowana Geotess TC PP

geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Bonar Drefon Drenotex Fibertex Geofelt Geofiltex Geofix Geohydrolex Geolex Geon Geotess Canvalan Geotextil Hydrotex   K - 1     Polyfelt Secutex Terrafix Terram Tipptex Typar
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Katarzyna Słobińska
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


Informacja o użyciu "ciasteczek" (cookies) przez nasz serwis.

Serwis nie stosuje ciasteczek w sposób wymagający osobnego powiadamiania o tym fakcie użytkownika, w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Serwis nie zapisuje "ciasteczek" na przeglądarce użytkownika. Wyjątkiem od tej reguły mogą być
  1. redaktorzy serwisu
  2. zwykli użytkownicy wykonujący wyszukiwania w serwisie lub sprawdzający zawartoœć stron serwisu z przeszłoœci
W wymienionym wyżej przypadku zwykłych użytkowników wykonujących wyszukiwania w serwisie lub sprawdzający zawartoœć stron serwisu z przeszłoœci, serwis zapisuje na ich komputerze tymczasowe ciasteczko (automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki). Ciasteczko to nie może być wysłane do ani odczytane przez żaden inny serwis internetowy. Ciasteczko to jest niezbędne dla funkcjonalnoœci sprawdzania stron z przeszłoœci (pozwala pamiętać o jaką datę prosił użytkownik) oraz dla przyspieszania procesu wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania, ciasteczko kieruje użytkownika do tej samej fizycznej maszyny (z wielu używanych) hostującej serwis i powoduje chwilowe przechowanie w szybkiej pamięci maszyny tych częœci (olbrzymiej) bazy danych serwisu które są istotne dla konkretnego pytania (wyszukiwania) użytkownika. Przyspiesza to znacznie działanie serwisu.

W każdym z opisanych przypadków dane skojarzone z ciasteczkiem są trwale usuwane (niezależnie od zamknięcia przeglądarki przez użytkownika) z systemu serwisu w krótkim czasie (obecnie 20 minut) i nigdy nie są zapisywane na żadnym trwałym noœniku który podlegałby archiwizacji czy innemu trwałemu przechowywaniu.